Aktualności

"Nastaw się na pracę"-zajęcia

Projekt pn. "Nastaw się na pracę"

Uczestnicy projektu pn. "Nastaw się na pracę" zdobywają nowe umiejętności potrzebne na rynku pracy

"Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności." - projekt pn. "Aktywni w pracy""

Doradca zawodowy/ coach kariery w ramach projektu pn. "Aktywni w pracy"

Doradca zawodowy/ coach kariery - w jaki sposób pomagaja w wejściu na rynek pracy?

Nastaw się na pracę - Autoprezentacja

Warsztaty pt. "Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania." w ramach projektu pn. "Nastaw się na pracę"

W terminie 08-09.08.2022 r. w ramach realizowanego przez Międzynarodową Fundację „Reaxum” projektu pn. „Nastaw się na pracę” współfinansowanego ze środków PFRON odbyły się warsztaty pt. „Autoprezentacja.  Poz...

"Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności." - projekt pn. "Nastaw się na pracę"

"Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności." - projekt pn. "Nastaw się na pracę"

Kolejne warsztaty w ramach projektu pn. „Nastaw się na pracę”, odbyły się w terminie 29-30.08.2022 r.

"Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności." - projekt pn. "Aktywni w pracy""

Warsztaty "Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności." - projekt pn. "Aktywni w pracy"

Beneficjenci ostateczni projektu pn. "Aktywni w pracy" w dniach 22-23.08.2022 r. uczestniczyli w warsztatach "Autoprezencjacja. Doskonalenie umiejętności".

Aktywni w pracy - Autoprezentacja

Projekt pn. "Aktywni w pracy" - warsztaty "Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania."

W ramach realizacji projektu pn. „Aktywni w pracy” współfinansowanego ze środków PFRON dniach 29-30.06.2022 r. odbyły się warsztaty pt. „Autoprezentacja.  Poznanie swojego stylu myślenia i działania”.

...