Aktualności

Pierwsze warsztaty II etapu projektu pn. „GraduatON” za nami!

Warsztaty pt.: „Organizacja czasu pracy – w kontekście celów, reguł i konsekwencji”, realizowane w ramach współfinansowanego ze środków PFRON projektu pn. „GraduatON”, odbyły się w dniach 14–15.11.2019 r. w Łodzi. Poprowadził je Pan Andrzej Koniuk, znakomity trener, specjalista z zakresu komunikacji i finansów, autor projektu Interim Financial Manager.

logo PFRON wersja podstawowa 238x125

Beneficjanci ostateczni projektu poznali zasady prawidłowego formułowania celów (m.in. metodyka SMART i OKR), narzędzia pozwalające na poprawienie sposobu wyznaczania celów, metody mierzenia celów oraz monitorowania i zaawansowania ich realizacji oraz zasady kaskadowania celów i wiązania ich z celami pracodawcy, w konsekwencji czego bardziej zrozumieli własną rolę w osiąganiu celów pracodawcy.

Dzięki nabyciu wiedzy z zakresu zarządzania organizacją (technika MBO), uczestnicy/czki od tego momentu będą nie tylko swobodnie poruszali się po celach organizacji, ale także będą potrafili powiązać cele osobiste z zawodowymi, a kompetencje uzyskane dzięki zapoznaniu się z modelem biznesowym Lean Canvas, pomogą w wykształceniu nawyków, służącym do konsekwentnego realizowania założonych planów. Ćwiczenia zaproponowane w czasie szkolenia wypracowały w uczestnikach schematy działań i reakcji na mogące pojawić się trudności oraz nauczyły, jak wszystkie zadania, których podejmą się w przyszłości, można wykonywać jeszcze lepiej.   

Poprzez zastosowanie podczas warsztatów szerokiej oferty podejścia, technik i narzędzi do danego zagadnienia, każdy z uczestników/czek znalazł rozwiązania najbardziej odpowiadające jego predyspozycjom.

Niewątpliwym atutem tej formy wsparcia jest wzbogacenie umiejętności beneficjentów ostatecznych projektu, tak cennych dla każdego pracodawcy.

20191115 GraduatON Cele reguy konsekwencje 2

 20191115 GraduatON Cele reguy konsekwencje 3

 20191115 GraduatON Cele reguy konsekwencje 4

 20191115 GraduatON Cele reguy konsekwencje 5

Drukuj