Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Dziś obchodzimy Europejski Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych

Święto to zostało zapoczątkowane na początku lat 90-tych XX wieku we Francji, jako dzień godności osób z niepełnosprawnością (Rendez-vous de la Dignité). Celem jaki przyświeca temu dniu jest sprzeciw wobec dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami zarówno w pracy czy urzędzie jak również w życiu codziennym. W ramach obchodów w naszym kraju organizowany jest Marsz Godności Osób Niepełnosprawnych. Jednocześnie tego dnia jest obchodzony Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Te święta są wspaniałą okazją do dyskusji oraz rozmów dotyczących sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce i ukazaniu barier, z którymi we właśnie osoby borykają się na co dzień. Warto również nadmienić, że właśnie dzisiaj jednocześnie obchodzony jest Dzień Europy, który celebrowany jest w Radzie Europy jako "Dzień Tolerancji, Praw Człowieka i Integracji Europejskiej".

5 maja1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drukuj