Aktualności

Doradca zawodowy/ coach kariery w ramach projektu pn. "Aktywni w pracy"

Doradca zawodowy/ coach kariery - w jaki sposób pomagaja w wejściu na rynek pracy?

logo PFRON wersja podstawowa 238x125

 

Beneficjenci ostateczni projektu pn. "Aktywni w pracy" korzystaja z konsultacji z doradca zawodowym/ coach'em kariery. Jak wyglada wsparcie takiej osoby?

 

 

Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy/ coach kariery pomaga w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniając potencjał, możliwości psychofizyczne i sytuację życiową beneficjenta, a także potrzeby rynku pracy. Doradcy zawodowi będą świadczyć następujące formy wsparcia:

- udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia (m.in. na podstawie wyników badania zainteresowań i uzdolnień zawodowych oraz przeprowadzenie analizy metodą Assesment Center w module Clifton Strengths),

- zaplanowanie indywidualne ścieżki kariery,

- udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- udzielanie porad umożliwiających dokonanie samooceny oraz rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej,

- udzielania wsparcia motywacyjnego , aby beneficjent uwolnił w sobie motywację wewnętrzną do tego, aby podejmować aktywności zmierzające do uzyskania zatrudnienia.

Drukuj