Pozostałe korzyści z zatrudniania osób niepełnosprawnych

Jest wiele korzyści finansowych w ramach zatrudniania osób niepełnosprawnych, lecz nie można zapomnieć o pozostałych korzyściach jakie to za sobą niesie. Pracownicy niepełnosprawni mają wiele do zaoferowania pracodawcom, są równie wartościowi na stanowisku pracy jak pracownicy pełnosprawni. Są rzetelni, poprawnie wykonują przydzielone im zadania, poświęcając przy tym całą swoją uwagę. Jednocześnie ( o czym mówi wielu pracodawców) pracownik niepełnosprawny jest bardziej lojalny, zmotywowany do działania i pracy jak również sumienny. Zakłady pracy, firmy, przedsiębiorstwa zatrudniające osoby niepełnosprawne, odnotowują wzrost produktywności przy jednoczesnej redukcji kosztów, a także widoczny jest pozytywny wpływ integracji na ogólny rozwój i wizerunek firmy. Można by powiedzieć, że osoby niepełnosprawne „ocieplają” wizualny obraz danego miejsca pracy.