ZFRON

ZFRON

Przekazywanie na ZFRON nieodprowadzonych zaliczek na podatek dochodowy.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem BO

Stany zatrudnienia

Stany zatrudnienia

Wliczanie do stanu zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami osób przebywających na urlopach bezpłatnych

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem BO

Dofinansowania do wynagrodzeń

Dofinansowania do wynagrodzeń

Jednoczesne otrzymywanie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia OzN i refundacji przez powiatowy Urząd Pracy części kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem BO

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Dodatkowy urlop wypoczynkowy

Prawo do nabycia urlopu dodatkowego przez osobę z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem BO

Ulgi na PFRON

Ulgi na PFRON

Konsekwencje niewystawienia lub nieterminowego wystawienia informacji o kwocie obniżenia wpłat na PFRON.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem BO

Ulgi na PFRON

Ulgi na PFRON

Obowiązek wystawiania ulg we wpłatach na PFRON i skutków niewykonania tego obowiązku.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem BO

Ulgi na PFRON

Ulgi na PFRON

Ulgi na PFRON

Ulgi na PFRON

Udzielanie ulg we wpłatach na PFRON w przypadku, gdy na fakturze wykazano usługi własne i inne

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem BO

Ulgi na PFRON

Ulgi na PFRON

Wystawianie ulg we wpłatach na PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem BO

Dofinansowania do wynagrodzeń

Dofinansowania do wynagrodzeń

Waloryzacja subsydiów płacowych otrzymywanych przez pracodawców osób niepełnosprawnych z PFRON.

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem BO

Kontrola udzielanych ulg

Kontrola udzielanych ulg

Kontrola wystawianych ulg we wpłatach na PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze stanowiskiem BO