Projekty

AKTYWNI W PRACY

AKTYWNI W PRACY

Celem głównym projektu jest wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy, jak również zaplanowanie oraz wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim.

GraduatON

GraduatON

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób z niepełnosprawnością posiadających wykształcenie wyższe i/lub będących na ostatnim roku studiów, poprzez stworzenie indywidualnej ścieżki kariery i wprowadzenie ich na rynek pracy.

Nastaw się na pracę

Nastaw się na pracę

Celem głównym projektu jest wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy, jak również zaplanowanie oraz wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanymoraz lekkim.

ONi Uczą

ONi Uczą

Projekt ma na celu kształcenie w nowym zawodzie, jakim jest trener kompetencyjny. Rozwiązanie to zostało stworzone by realizować koncepcje kariery dwutorowej, co oznacza możliwość połączenia życia sportowego z życiem zawodowym.