O projekcie Aktywni w pracy

 znaki strona www

 

 logo PFRON wersja podstawowa 238x125

 

AWP III

 

 

 

 Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „Aktywni w pracy”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I etap projektu realizowany jest w okresie od 1 luty 2021 r. do 31 marca 2022 r., II etap będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Ostatni – III etap będzie realizowany od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Cel Projektu Aktywni w pracy

Celem głównym projektu jest wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy, jak również zaplanowanie oraz wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

 1. Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (lub orzeczenie równoważne).
 2. Na dzień przystąpienia do projektu nie będą osobami posiadającymi zatrudnienie.
 3. Nie biorą udziału udziału w innym projekcie tego typu współfinansowanym przez PFRON.

Uczestnicząc w Projekcie zyskujesz

 1. Wsparcie doradcy zawodowego/ coacha kariery, który zaplanuje i pomoże podczas wdrożenia Indywidualnej Ścieżki Kariery;
 2. Wsparcie psychologa;
 • Atrakcyjne warsztaty, m.in.: Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i
 • Jak skutecznie i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje problemowe, konflikty i nieporozumienia?
 1. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 2. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (12 uczestników w pierwszym okresie realizacji projektu);
 3. Wsparcie opiekunów stażowych.

Dodatkowo w ramach Projektu Fundacja oferuje wsparcie w postaci szkolenia z obszaru pracy z osobami z niepełnosprawnościami dla pracodawców oraz pracowników firm. Dzięki szkoleniu zarówno pracodawca jak i obecni pracownicy firmy, ale przede wszystkim nowo przyjęty do pracy, czy też na staż uczestnik/czka Projektu, będą się czuli pewnie i komfortowo w środowisku pracy.

 

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa koszty:

 • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników/czki podczas organizowanych wsparć;
 • materiałów szkoleniowych;
 • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do  momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie.

Chcesz przystąpić do rekrutacji? Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnij dokumenty rekrutacyjne znajdujące się poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni w pracy

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. Aktywni w pracy

Zał. 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacji do projektu pn. Aktywni w pracy

Zał. 3 Karta rekrutacyjna do projektu pn. Aktywni w pracy

Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni w pracy

Zał. 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - udział w projekcie pn.Aktywni w pracy

Zał. 6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku - projekt pn. Aktywni w pracy

Zał. 7 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie pn.Aktywni w pracy

 

Harmonogram zajęć grupowy III etap projektu:

Lp. termin od do temat warsztatów
1 22.05.2023 08:30 16:30 Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania
2 23.05.2023 08:30 16:30 Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania
3 25.05.2023 09:00 12:00 Mój komunikacyjny drogowskaz jako sygnalizator sukcesów i porażek
4 25.05.2023 12:30 15:30 Znaki rozpoznania - jak udzielamy informacji zwrotnej sobie i innym w środowisku prywatnym i zawodowym?
5 26.05.2023 09:00 12:00 Mój komunikacyjny drogowskaz jako sygnalizator sukcesów i porażek
6 03.07.2023 15:00 18:00 Storytelling - jak opowiadać o zrealizowanych projektach i osiągnięciach
7 05.07.2023 15:00 18:00 Zdrowe nawyki, czyli o sposobach budowania przyszłych relacji w pracy
8 07.07.2023 08:30 16:30 Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania
9 08.07.2023 08:30 16:30 Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania
10 10.07.2023 09:00 12:00 Komunikacja pisemna z przyszłym pracodawcą
11 12.07.2023 15:00 18:00 ""Skąd mam na to wszystko czas wziąć?" - Priorytety. Pilne - ważne - niepilne - nieważne - Zarządzanie sobą
"Nie" - Jak powiedzieć "Nie" - Zarządzanie zadaniami: Zrób - Przełóż - Oddaj - Odpuść - Time Savers - przykłady, jak zaoszczędzać czas"
12 13.07.2023 08:00 16:00 Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności.
13 14.07.2023 08:00 16:00 Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności.
14 17.07.2023 15:00 18:00 LinkedIn od podstaw - dla tych, którzy nie mają jeszcze swojego profilu
15 19.07.2023 08:30 11:30 Mój komunikacyjny drogowskaz jako sygnalizator sukcesów i porażek
16 20.07.2023 08:30 16:30 Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności.
17 21.07.2023 08:30 16:30 Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności.
18 24.07.2023 15:00 18:00 LinkedIn - dla tych, którzy mają profil, ale… z jakiegoś powodu nie spełnia on swoich funkcji
19 26.07.2023 09:00 12:00 Znaki rozpoznania - jak udzielamy informacji zwrotnej sobie i innym w środowisku prywatnym i zawodowym?
20 27.07.2023 08:30 16:30 Odporność psychiczna
21 28.07.2023 08:30 16:30 Odporność psychiczna
22 31.07.2023 09:00 12:00 Komunikacja pisemna z przyszłym pracodawcą
23 31.07.2023 12:30 15:30 Storytelling - jak opowiadać o zrealizowanych projektach i osiągnięciach
24 02.sie.23 16:30 19:30 Wewnętrzny, psychologiczny GPS - co nam pomaga, co nam przeszkadza, np. przy szukaniu pracy, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach?
25 03.sie.23 09:00 12:00 Jakim jesteś negocjatorem i jakim stylem lubisz negocjować? Jakie masz tego konsekwencje?
26 04.sie.23 16:30 19:30 Postawa asertywna - droga do wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań i stawiania granic.
27 23.sie.23 08:30 16:30 Jak skutecznie i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje problemowe, konflikty i nieporozumienia?
28 24.sie.23 08:30 16:30 Jak skutecznie i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje problemowe, konflikty i nieporozumienia?
29 28.sie.23 09:00 12:00 Wewnętrzny, psychologiczny GPS - co nam pomaga, co nam przeszkadza, np. przy szukaniu pracy, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach?
30 30.sie.23 16:30 19:30 Jakim jesteś negocjatorem i jakim stylem lubisz negocjować? Jakie masz tego konsekwencje?
31 11.wrz.23 09:00 12:00 Linkedin - budowanie swojego wizerunku (poziom zaawansowany)
32 11.wrz.23 12:15 15:15 Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej - trening odpowiedzi
33 13.wrz.23 15:00 18:00 Metoda STAR - trening umiejętności
34 25.wrz.23 09:00 12:00 Rozmowa rekrutacyjna online - symulacja oraz próbki pracy
35 29.wrz.23 08:00 11:00 Rozmowa rekrutacyjna online - symulacja oraz próbki pracy
36 02.paź.23 09:00 12:00 Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej - trening odpowiedzi
37 02.paź.23 12:15 15:15 Linkedin - budowanie swojego wizerunku (poziom zaawansowany)
38 09.paź.23 09:00 12:00 Metoda STAR - trening umiejętności
39 10.paź.23 09:00 12:00 ""Skąd mam na to wszystko czas wziąć?" - Priorytety. Pilne - ważne - niepilne - nieważne - Zarządzanie sobą
"Nie" - Jak powiedzieć "Nie" - Zarządzanie zadaniami: Zrób - Przełóż - Oddaj - Odpuść - Time Savers - przykłady, jak zaoszczędzać czas"
40 10.paź.23 12:15 15:15 Ogłoszenia rekrutacyjne - jak znajdować i interpretować
41 11.paź.23 15:00 18:00 Rozmowa rekrutacyjna online - symulacja oraz próbki pracy
42 16.paź.23 09:00 12:00 Odporność psychiczna - droga do dbania o swoją autonomię i stawianie granic
43 16.paź.23 12:15 15:15 Storytelling - jak opowiadać o zrealizowanych projektach i osiągnięciach
44 20.paź.23 12:00 15:00 Ogłoszenia rekrutacyjne - jak znajdować i interpretować
45 20.paź.23 15:00 18:00 Zdrowe nawyki, czyli o sposobach budowania przyszłych relacji w pracy
46 23.paź.23 15:00 18:00 Przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej - trening odpowiedzi

 

 

 

Harmonogram zajęć grupowy II etap projektu:

 

lp. termin od do temat warsztatów
1 29.cze.22 08:30 16:30 Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania.
2 30.cze.22 08:30 16:30 Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i działania.
3 22.sie.22 08:30 16:30 Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności
4 23.sie.22 08:30 16:30 Autoprezentacja. Doskonalenie umiejętności
5 17.paź.22 09:00 12:00 LinkedIn od podstaw - dla tych, którzy nie mają jeszcze swojego profilu, cz. 1
6 18.paź.22 08:30 11:30 LinkedIn - dla tych, którzy mają profil, ale… z jakiegoś powodu nie spełnia on swoich funkcji, cz. 1
7 19.paź.22 08:30 11:30 Zdrowe nawyki, czyli o sposobach budowania przyszłych relacji w pracy
8 19.paź.22 16:00 19:00 "Mój komunikacyjny drogowskaz jako sygnalizator sukcesów i porażek"
9 21.paź.22 09:00 12:00 LinkedIn od podstaw - dla tych, którzy nie mają jeszcze swojego profilu, cz. 1
10 07.lis.22 13:00 16:00 Wewnętrzny, psychologiczny GPS - co nam pomaga, co nam przeszkadza, np. przy szukaniu pracy, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach?
11 08.lis.22 08:30 11:30 Jakim jesteś negocjatorem i jakim stylem lubisz negocjować? Jakie masz tego konsekwencje?
12 10.lis.22 09:00 12:00 Postawa asertywna - droga do wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań i stawiania granic.
13 10.lis.22 12:30 15:30 Jak możesz pokonywać trudności jeśli Twoją dominującą postawą jest uległość?
14 17.lis.22 16:30 19:30 Zagadnienia z pakietu Office - Excel, wstęp  i sprawdzenie umiejętności uczestników.
15 24.lis.22 08:30 11:30 Zagadnienia z pakietu Office - Excel, wstęp  i sprawdzenie umiejętności uczestników.
16 29.lis.22 12:00 15:00 Jak możesz pokonywać trudności jeśli Twoją dominującą postawą jest uległość?
17 13.gru.22 11:40 14:40 Wewnętrzny, psychologiczny GPS - co nam pomaga, co nam przeszkadza, np. przy szukaniu pracy, radzeniu sobie w trudnych sytuacjach?
18 14.gru.22 09:00 12:00 Zdrowe nawyki, czyli o sposobach budowania przyszłych relacji w pracy
19 15.gru.22 12:00 15:00 Storytelling - jak opowiadać o zrealizowanych projektach i osiągnięciach
20 16.gru.22 12:00 15:00 Storytelling - jak opowiadać o zrealizowanych projektach i osiągnięciach
21 19.gru.22 09:00 12:00 "Znaki rozpoznania - jak udzielamy informacji zwrotnej sobie i innym w środowisku prywatnym i zawodowym?"
22 22.gru.22 12:00 15:00 "Mój komunikacyjny drogowskaz jako sygnalizator sukcesów i porażek"
23 23.gru.22 12:00 15:00 "To mi się podoba" Jak możemy się nauczyć budować w sobie pozytywne nastawienie i utrzymywać je”
24 27.gru.22 12:00 15:00 "Komunikacja pisemna z przyszłym pracodawcą"
25 28.gru.22 13:00 16:00 Postawa asertywna - droga do wyrażania swoich potrzeb, oczekiwań i stawiania granic.
26 29.gru.22 09:00 12:00 "Znaki rozpoznania - jak udzielamy informacji zwrotnej sobie i innym w środowisku prywatnym i zawodowym?"
27 30.gru.22 13:00 16:00 Stres - sojusznik czy wróg - jaki mamy na to wpływ?
28 08.lut.23 09:00 12:00 LinkedIn od podstaw
29 11.lut.23 09:00 17:00 Odporność psychiczna
30 12.lut.23 09:00 17:00 Odporność psychiczna
31 20.lut.23 09:00 12:00 Umiejętność argumentacji - Jak mówić o projektach i swoich doświadczeniach
32 22.lut.23 09:00 12:00 ""Skąd mam na to wszystko czas wziąć?"
- Priorytety. Pilne - ważne - niepilne - nieważne - Zarządzanie sobą
"Nie" - Jak powiedzieć "Nie" - Zarządzanie zadaniami: Zrób - Przełóż - Oddaj - Odpuść - Time Savers - przykłady, jak zaoszczędzać czas"
33 22.lut.23 16:00 19:00 Zagadnienia z pakietu Office - Excel, funkcje przydatne w pracy
34 23.lut.23 16:00 19:00 Zagadnienia z pakietu Office - Excel, zaawansowane funkcje przydatne w pracy
35 25.lut.23 16:00 19:00 Zagadnienia z pakietu Office - Excel, zaawansowane funkcje przydatne w pracy - ćwiczenia i powtórzenie

 

 

 

Doradca zawodowy/ coach kariery - w jaki sposób pomagaja w wejściu na rynek pracy? 

Beneficjenci ostateczni projektu pn. "Aktywni w pracy" korzystaja z konsultacji z doradca zawodowym/ coach'em kariery. Jak wyglada wsparcie takiej osoby?

 

Doradztwo zawodowe to proces, w którym doradca zawodowy/ coach kariery pomaga w wyborze lub zmianie zawodu, kierunku kształcenia i szkolenia zawodowego, uwzględniając potencjał, możliwości psychofizyczne i sytuację życiową beneficjenta, a także potrzeby rynku pracy. Doradcy zawodowi będą świadczyć następujące formy wsparcia:

- udzielanie porad ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie zatrudnienia,

- zaplanowanie indywidualne ścieżki kariery,

- udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami,

- udzielanie porad umożliwiających dokonanie samooceny oraz rozwijanie umiejętności podejmowania decyzji związanych z planowaniem kariery zawodowej,

- udzielania wsparcia motywacyjnego , aby beneficjent uwolnił w sobie motywację wewnętrzną do tego, aby podejmować aktywności zmierzające do uzyskania zatrudnienia.

 

 

 

W ramach realizacji projektu pn. „Aktywni w pracy” współfinansowanego ze środków PFRON dniach 29-30.06.2022 r. odbyły się warsztaty pt. „Autoprezentacja.  Poznanie swojego stylu myślenia i działania”.

 

Beneficjenci ostateczni projektu uczestniczący w zajęciach uczyli się w jaki sposób w oparciu o swój potencjał budować ścieżkę kariery. Dowiedzieli się m.in. w jaki sposób dostrzegać i mówić o swoim potencjale.

Na kolejnej części warsztatów uczestnicy dowiedzieli się co decyduje o pierwszym wrażeniu podczas rozmowy. O percepcji postrzegania komunikatów w kontekście stylów poznawczych. W jaki sposób prezentować swoją osobę i swoje dokonania.

 

Zajęcia poprowadziła ekspertka rynku pracy i doradca kariery – Monika Dawid-Sawicka.

 

 

 

 

 

 

 

Beneficjenci ostateczni projektu pn. "Aktywni w pracy" w dniach 22-23.08.2022 r. uczestniczyli w warsztatach "Autoprezencjacja. Doskonalenie umiejętności".

 

Podczas warsztatów uczestnicy szlifowali swoje umiejętności autoprezentacji, mówienie o swoich doświadczeniach przy użyciu metody STAR. Zdobyli informacje w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, w tym do rozmowy prowadzonej w formie online.

W kolejnej części warsztatów sprawdzali swoje umiejętności komunikacyjne, czyli umiejętność słuchania, zadawania pytań, parafrazowania, odzwierciedlania, klaryfikowania.

 

Podczas pierwszego dnia warsztatów, wolontraiuszem był jeden z podopiecznych Fundacji, Bartosz Mrozek. Jako przyład autoprezentacji opowiedział o swojej wyprawie na Annapurna. Nie była to jedynie nauka autoprezentacji dla beneficjentów ostetcznych projektu, ale dodatkowo, pokazał, że pomimo niepełnosprawności, można realizować swoje cele, które wydaja się nieosiągalne.

 

Trenerem prowadzącym była Monika Dawid-Sawicka.


 

 

W terminie 17.10.2022 r. beneficjenci ostateczni projektu pn. "Aktywni w pracy" uczestniczyli w warsztatach "LinkedIn od podstaw - dla tych, którzy nie mają jeszcze swojego profilu".

Podczas warsztatów uczestnicy nauczyli się w jaki sposób założyć konto na portalu LinkedIn oraz co powinno zawierać, aby "przyciagało uwagę potencjalnych pracodawców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Drukuj