O projekcie Aktywni w pracy

 znaki strona www

 

 

logo PFRON wersja podstawowa 238x125

 

 

 

 Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „Aktywni w pracy”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

I etap projektu realizowany jest w okresie od 1 luty 2021 r. do 31 marca 2022 r., II etap będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Ostatni – III etap będzie realizowany od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.

Cel Projektu Aktywni w pracy

Celem głównym projektu jest wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy, jak również zaplanowanie oraz wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanym oraz lekkim.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

 1. Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanym lub lekkim (lub orzeczenie równoważne).
 2. Na dzień przystąpienia do projektu nie będą osobami posiadającymi zatrudnienie.
 3. Nie biorą udziału udziału w innym projekcie tego typu współfinansowanym przez PFRON.

Uczestnicząc w Projekcie zyskujesz

 1. Wsparcie doradcy zawodowego/ coacha kariery, który zaplanuje i pomoże podczas wdrożenia Indywidualnej Ścieżki Kariery;
 2. Wsparcie psychologa;
 • Atrakcyjne warsztaty, m.in.: Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia i
 • Jak skutecznie i konstruktywnie rozwiązywać sytuacje problemowe, konflikty i nieporozumienia?
 1. Wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy;
 2. Płatne 3-miesięczne staże aktywizacyjnego dla najlepszych (12 uczestników w pierwszym okresie realizacji projektu);
 3. Wsparcie opiekunów stażowych.

Dodatkowo w ramach Projektu Fundacja oferuje wsparcie w postaci szkolenia z obszaru pracy z osobami z niepełnosprawnościami dla pracodawców oraz pracowników firm. Dzięki szkoleniu zarówno pracodawca jak i obecni pracownicy firmy, ale przede wszystkim nowo przyjęty do pracy, czy też na staż uczestnik/czka Projektu, będą się czuli pewnie i komfortowo w środowisku pracy.

 

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa koszty:

 • profesjonalnej obsługi merytorycznej podczas organizowanych wsparć;
 • wynajmu sal szkoleniowych podczas organizowanych warsztatów i szkoleń;
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków uczestników/czki podczas organizowanych wsparć;
 • materiałów szkoleniowych;
 • wyżywienia podczas udziału w warsztatach i szkoleniach;
 • zakwaterowania podczas udziału w szkoleniach i warsztatach – dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie są w stanie dojechać z miejsca zamieszkania w dniu w którym odbywa się szkolenie lub warsztat (np. odległość powyżej 100 km); koszty pokrywane będą do  momentu wyczerpania budżetu środków przeznaczonych na ten cel;
 • dojazdów na szkolenia i warsztaty – koszty pokrywane do wysokości kwoty przewidzianej w budżecie.

Chcesz przystąpić do rekrutacji? Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnij dokumenty rekrutacyjne znajdujące się poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne

 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni w pracy

Zał. 1 Formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie pn. Aktywni w pracy

Zał. 2 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - rekrutacji do projektu pn. Aktywni w pracy

Zał. 3 Karta rekrutacyjna do projektu pn. Aktywni w pracy

Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni w pracy

Zał. 5 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych - udział w projekcie pn.Aktywni w pracy

Zał. 6 Zgoda na przetwarzanie wizerunku - projekt pn. Aktywni w pracy

Zał. 7 Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie pn.Aktywni w pracy

 


Drukuj