Międzynarodowa Fundacja „Reaxum”, realizuje Projekt pn. „Nastaw się na pracę”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

nastaw sie na prace1

I etap projektu realizowany jest w okresie od 1 luty 2020 r. do 31 marca 2021 r., II etap będzie realizowany w okresie od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r. Ostatni – III etap będzie realizowany od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r.

Cel Projektu Nastaw się na pracę

Celem głównym projektu jest wejście beneficjentów ostatecznych projektu na rynek pracy, jak również zaplanowanie oraz wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery, wsparcie zatrudnienia osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, umiarkowanymoraz lekkim.

Kto może wziąć udział w Projekcie?

Uczestnikami i uczestniczkami projektu mogą być osoby, które:

  1. Posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym, umiarkowanymlub lekkim (lub orzeczenie równoważne).
  2. Na dzień przystąpienia do projektu nie będą osobami posiadającymi zatrudnienie.
  3. Nie biorą udziału udziału w innym projekcie tego typu współfinansowanym przez PFRON

Uczestnicząc w Projekcie zyskujesz

  1. Wsparcie doradcy zawodowego/ coacha kariery, który zaplanuje i pomoże podczas wdrożenia Indywidualnej Ścieżki Kariery;
  2. Wsparcie psychologa;
  3. Atrakcyjne warsztaty, m.in.:

Dodatkowo w ramach Projektu Fundacja oferuje wsparcie w postaci szkolenia z obszaru pracy z osobami z niepełnosprawnościami dla pracodawców oraz pracowników firm. Dzięki szkoleniu zarówno pracodawca jak i obecni pracownicy firmy, ale przede wszystkim nowo przyjęty do pracy, czy też na staż uczestnik/czka Projektu, będą się czuli pewnie i komfortowo w środowisku pracy.

W ramach Projektu Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” pokrywa koszty:

Chcesz przystąpić do rekrutacji? Zapoznaj się z regulaminem rekrutacji oraz wypełnij dokumenty rekrutacyjne znajdujące się poniżej.

Dokumenty rekrutacyjne