Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe nr 9/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem dotyczące wyboru coach’a kariery, którego zadaniem będzie prowadzenie zajęć dla beneficjentów ostatecznych projektu w terminie 15.11.2019 r. – 30.09.2020 r. w ramach projektu pn. „GraduatON” – zapytanie ofertowe nr 9/2019 z dn. 05.11.2019 r.

 

  1. Postępowanie z dnia 5 listopada 2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Development Point Monika Dawid-Sawicka na prowadzenie 171 h zajęćktóra spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia,
  • Talent Diversity Anna Gruszecka na prowadzenie 117 h zajęćktóra spełniła wszystkie wymogi formalne i otrzymała największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy

Zakres oferty

Kryterium

cena

Kryterium doświadczenie

Punkty przyznane łącznie

1

Development Point Monika Dawid-Sawicka

Prowadzenie zajęć jako coach kariery – 171 h

80 pkt.

15 pkt.

95 pkt.

2

Talent Diversity Anna Gruszecka

Prowadzenie zajęć jako coach kariery – 117 h

80 pkt.

15 pkt.

95 pkt.

Drukuj