Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe nr 7/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia warsztatów wraz z opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu w terminie 14.11.2019 r. - 30.06.2020 r. w ramach projektu pn. „GraduatON” – zapytanie ofertowe 7/2019 z dn. 05.11.2019 r.

  1. Postępowanie z dnia 5 listopada 2019 r.
  2. Najkorzystniejszą ofertę złożyli Oferenci:
  • Prowadzenie warsztatów z tematu: „ Poznanie swojego stylu myślenia I działania” wraz z opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu,

Development Point Monika Dawid-Sawicka, który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  • Prowadzenie warsztatów z tematu: „Organizacja czasu pracy – w kontekście celów, reguł i konsekwencji” wraz z opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu,

Andrzej Koniuk, który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  • Prowadzenie warsztatów z tematu: „Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole” wraz z opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu,

Andrzej Koniuk, który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

  • Prowadzenie warsztatów z tematu: „Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność” wraz z opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu,

Andrzej Koniuk, który spełnił wszystkie wymogi formalne i otrzymał największą liczbę punktów za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Nr oferty

Imię i nazwisko/  Nazwa wykonawcy

Zakres oferty

Kryterium

Cena

Kryterium doświadczenie

Punkty przyznane łącznie

1

Development Point Monika Dawid-Sawicka

Autoprezentacja. Poznanie swojego stylu myślenia I działania.

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

2

Andrzej Koniuk

Organizacja czasu pracy – w kontekście celów, reguł i konsekwencji.

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

3

Andrzej Koniuk

Komunikacja interpersonalna i komunikacja w zespole.

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

4

Andrzej Koniuk

Praca zespołowa, zadaniowanie i odpowiedzialność.

60 pkt.

40 pkt.

100 pkt.

Drukuj