Międzynarodowa Fundacja Reaxum

Kim jesteśmy?

Zespół Fundacji ReaxumJesteśmy pracownikami, znajomymi, przyjaciółmi - jesteśmy jedną społecznością. W swoich staraniach kładziemy nacisk na to, aby znieść różnice i dysproporcje w dostępie zarówno do wiedzy i informacji, jak również do nauki i pracy dla osób niepełnosprawnych.

Świat idzie do przodu, a wraz z nim świadomość społeczeństwa. Dlatego naszym zadaniem jest nadanie kształtu pojęciu „osoba niepełnosprawna”. Kreujemy odpowiednie postawy społeczne wewnątrz szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Współpracujemy z wieloma podmiotami – przedsiębiorstwami, organizacjami oraz resztą jednostek, które zmierzają do wspólnie obranego celu. Pomagamy ukazać prawdę tym, którzy nie widzą owych barier, dylematów i trudności. Prowadzimy nie tylko warsztaty i spotkania pozwalające na dokładne rozeznanie w danym temacie, ale również takie projekty, które pomagają aktywizować osoby niepełnosprawne oraz zachęcają je do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

Każdy z nas jest równym człowiekiem. Czas na zniesienie różnic.


Drukuj