Czy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności może pracować?

Każda osoba niepełnosprawna ma prawo do podjęcia pracy. Jest to uregulowane art. 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. O rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zgodę na podjęcie pracy na danym stanowisku osobie niepełnosprawnej wydaje lekarz medycyny pracy.

Czym jest telepraca?
Czy osoba, która w orzeczeniu o niepełnosprawności ma wpisaną pracę w warunkach chronionych, może podjąć pracę u pracodawcy, który nie posiada statutu zakładu pracy chronionej?
Czy zwolnienie z pracy w celu wyjazdu do sanatorium może odbywać się na takich samych zasadach jak w przypadku uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym?
Czy mogę pracować 8 h jeśli mam orzeczenie o niepełnosprawności?
Czy podejmując prace starce prawo do renty?
Kto i kiedy może otrzymać zasiłek pielęgnacyjny?
Komu przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy?

Zadaj nam pytanie

Please type your full name.
Invalid email address.
Invalid Input