Na wstępie należy zaznaczyć, że to od pracownika zależy czy przedłoży orzeczenie o niepełnosprawności nowemu pracodawcy. Jeżeli pracownik nie przedstawi wyżej wymienionego dokumentu, to  nie ponosi on żadnych konsekwencji, jedynie rezygnuje z przysługujących mu dodatkowych uprawnień i przywilejów, których byłby dysponentem jako osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Lista praw pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności: