Pozostałe ulgi

Pomoc w sądzie

Pomoc w sądzie

Przepisy kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają osobom niepełnosprawnym występowanie przed sądem za pośrednictwem uprawnionych do tego podmiotów.


Poza kolejką

Poza kolejką

Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością w instytucjach i urzędach publicznych oraz w sklepach.


Prawo wyborcze

Prawo wyborcze

Osoby niepełnosprawne mają prawo do korzystania przy głosowaniu z pomocy innych osób, niebędących członkami obwodowej komisji wyborczej i mężami zaufania, osobom niepełnosprawnym ułatwiono głosowanie za sprawą dostosowanych lokali obwodowych komisji wyborczych w tym wymogów technicznych lokali wyborczych.

Podstawa prawna

Ulgi na mieście

Ulgi na mieście

Niezależnie czy to kino, zoo, park rozrywki, czy inne miejsce wiele firm posiada ulgi dla osób niepełnosprawnych, z których te osoby mogą korzystać. Jednakże trzeba pamiętać o tym, by sprawdzić czy i w jakim stopniu te zniżki obowiązują (dla przykładu: Bilet do kina w Multikinie dla osoby niepełnosprawnej jest tańszy a opiekun dostaje bilet za darmo, natomiast Cinema City nie posiada żadnych zniżek dla osób niepełnosprawnych).


Ulgi na telefon stacjonarny

Ulgi na telefon stacjonarny

W zależności od firmy i jej polityki osoby niepełnosprawne mogą uzyskać zniżki w poszczególnych firmach. Na przykładzie Orange jest to zniżka 50% na telefon stacjonarny, dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Symbolem 04-0 albo 03-L.


Ulgi w abonamencie radiowo – telewizyjnym

Ulgi w abonamencie radiowo – telewizyjnym

Osoby niepełnosprawne są zwolnione z płacenia abonamentu radio – telewizyjnego, jak również osoby które spełniają inne kryteria zawarte w ustawie.

Podstawa prawna

Ulgi w państwowych miejscach kultury

Ulgi w państwowych miejscach kultury

Dla osób niepełnosprawnych jest również szereg ulg a nawet zwolnień z opłat w różnych państwowych ośrodkach kultury między innymi w muzeach, teatrach.


Ułatwienia pocztowe

Ułatwienia pocztowe

Osobom z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, niewidomym lub ociemniałym, na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, doręcza się przesyłki listowe, przesyłki rejestrowane, w tym przesyłki z deklarowaną wartością oraz kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce operatora. Poczta ma także obowiązek przyjąć od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconą przesyłkę niebędącą przesyłką rejestrowaną.

Podstawa prawna

Usługi telekomunikacyjne

Usługi telekomunikacyjne

Operatorzy świadczący usługi telekomunikacyjne są obowiązani zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do świadczonych przez siebie usług powszechnych przez zakładanie aparatów publicznych przystosowanych do potrzeb tych osób oraz oferowanie im urządzeń końcowych przystosowanych do ich potrzeb, jeżeli używanie takiego urządzenia jest niezbędne dla zapewnienia im dostępu do usług powszechnych.

Podstawa prawna

Bez stania w kolejce u lekarza i na rehabilitację

Bez stania w kolejce u lekarza i na rehabilitację

Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą bez stania w kolejce dostać się do lekarzy oraz fizjoterapeutów.

Podstawa prawna

Drukuj