Ulgi podatkowe

Odliczenia z tytułu wydatków na utrzymanie psa asystującego

Odliczenia z tytułu wydatków na utrzymanie psa asystującego

Każda osoba z niepełnosprawnością będzie mogła odliczyć od podatku koszty utrzymania psa asystującego.

PODSTAWA PRAWNA

Odliczenia z tytułu wydatków związanych z przewozami na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne

Odliczenia z tytułu wydatków związanych z przewozami na zabiegi lecznicze i rehabilitacyjne

Tutaj word nie chciał się otworzyć i potrzebuję ponownie jego zawartości...

PODSTAWA PRAWNA

Odliczenie z tytułu wydatków na przewodnika osoby niepełnosprawnej

Odliczenie z tytułu wydatków na przewodnika osoby niepełnosprawnej

Jednym z katalogu wydatków uprawniających do odliczenia są wydatki poniesione na opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa.

Podstawa prawna

Ulga na leki

Ulga na leki 2022

Ulga na leki, jak wynika wprost z ustawy o PIT, odliczana jest w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł. Przy czym prawo do skorzystania z ulgi przysługuje tylko wówczas, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki.

Podstawa prawna

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna pozwala osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom odliczyć od dochodu wydatki związane z rehabilitacją i ułatwieniem czynności życiowych, w tym również dojazdy.

Podstawa prawna

Drukuj