Ulgi w ruchu drogowym

Emblemat inwalidzki

Emblemat inwalidzki

Emblemat inwalidzki możne uzyskać osoba niepełnosprawna, która spełnia określone warunki. Emblemat dopuszcza nie stosowanie się do różnych znaków drogowych.

Podstawa prawna

Karta N+

Karta N+

Uprawnia ona osoby niepełnosprawne do bezpłatnego parkowania na dowolnych miejscach - nie tylko kopertach - w strefie płatnego parkowania w Warszawie.

Podstawa prawna

Karta parkingowa

Karta parkingowa

Karta Parkingowa to jedyny dokument uprawniający osoby z niepełnosprawnością do parkowania na „kopertach”. Jest wydawana na osobę (nie na samochód) lub placówkę.

Podstawa prawna

Niestosowanie się do wybranych znaków drogowych

Niestosowanie się do wybranych znaków drogowych

Osoby niepełnosprawne kierujące pojazdem lub kierowca przewożący osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się, mogą nie stosować się do następujących znaków - pod warunkiem zachowania ostrożności.

Podstawa prawna

Drukuj