Zbigniew Wyganowski

Zbigniew Wyganowski

Szermierka na wózkach