Korzyści pozafinansowe związane z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami

Korzysci pozafinansoweZatrudnianie osób z niepełnosprawnościami niesie za sobą zarówno korzyści finansowe jak i pozafinansowe. Odpowiednio przeprowadzony proces rekrutacji i dobór kandydatów pod kątem możliwości realizacji zakresu obowiązków jest podstawą do tego, aby współpraca była owocna dla obu stron.
Pracownicy posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności mają wiele do zaoferowania pracodawcom. Są tak samo wartościowi w życiu zawodowym, jak pracownicy pełnosprawni. Podczas wykonywania zadań są rzetelni, sumiennie wykonują przydzielone zadania, poświęcając im całą swoją uwagę.

Korzysci pozafinansowe2Wielu pracodawców wskazuje, że pracownicy z niepełnosprawnościami to osoby oddane, lojalne, zaangażowane w rozwój własnej kariery i realizację powierzonych zadań. Można również u nich zaobserwować wysoką motywację do pracy i dbanie o to, aby utrzymać zatrudnienie. Bardzo często są też inspiracją i wzorem dla innych, zdrowych pracowników, a będąc w zespole podnoszą jakość i wydajność pracy całej grupy.
Organizacje zatrudniające osoby z niepełnosprawnościami, odnotowują wzrost produktywności przy jednoczesnej redukcji kosztów. Widoczny jest także pozytywny wpływ integracji na ogólny rozwój i wizerunek firmy. Można by powiedzieć, że osoby z niepełnosprawnościami „ocieplają” wizualny obraz danego miejsca pracy, a firma postrzegana jest jako wrażliwa społecznie i odpowiedzialna marka, która skutecznie realizuje strategię CSR.


Drukuj