Zapytania ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe nr 8/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia zajęć przez psychologa w terminie 15.11.2019 r. – 30.09.2020 r. w ramach projektu pn. „GraduatON” – zapytanie ofe...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe nr 9/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem dotyczące wyboru coach’a kariery, którego zadaniem będzie prowadzenie zajęć dla beneficjentów ostatecznych projektu w terminie 15.11.2019 r. – 30.09.2020 r. ...

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - zapytanie ofertowe nr 7/2019

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę prowadzenia warsztatów wraz z opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu w termi...

Zapytanie ofertowe nr 9/2019

dotyczące wyboru coach'a kariery, którego zadaniem będzie prowadzenia zajęć dla beneficjentów ostatecznych projektu w terminie 15.11.2019 r. – 30.09.2020 r. w ramach projektu pn. „GraduatON”.

Zapytanie ofertowe nr 8/2019

dotyczące wyboru psychologa, którego zadaniem będzie prowadzenia zajęć dla beneficjentów ostatecznych projektu w terminie 15.11.2019 r. – 30.09.2020 r. w ramach projektu pn. „GraduatON”.

Zapytanie ofertowe nr 7/2019

dotyczące wyboru coach’a prowadzącego warsztaty wraz z opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu w ramach projektu pn. „GraduatON”.

Zapytanie ofertowe nr 6/2019

dotyczące wyboru coach’a prowadzącego warsztaty wraz z opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu w ramach projektu pn. „GraduatON”.

Zapytanie ofertowe nr 5/2019

dotyczące wyboru coach’a prowadzącego warsztaty z autoprezentacji wraz z opracowaniem i przygotowaniem skryptów do warsztatów dla beneficjentów ostatecznych projektu w ramach projektu pn. „GraduatON”.

Zapytanie ofertowe nr 4/2019

dotyczące wyboru psychologa/coach’a kariery, którego zadaniem będzie prowadzenia zajęć dla beneficjentów ostatecznych projektu w terminie 16.05.2019 r. – 30.09.2019 r. w ramach projektu pn. „GraduatON”.

Zapytanie ofertowe nr 3/2019

dotyczące wyboru doradcy zawodowego, którego zadaniem będzie prowadzenie doradztwa zawodowego dla beneficjentów ostatecznych projektu w terminie 16.05.2019 r. – 30.09.2019 r. w ramach projektu pn. „GraduatON”.

© 2020 Międzynarodowa Fundacja Reaxum. Designed by WebSS Studio